DOANH NGHIỆP TÔN THÉP GẶP KHÓ KHI XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG INDONESIA

Quyết định 82/M-DAG/PER/12/2016 của Indonesia nhằm hạn chế nhập khẩu sắt thép vào nuớc này đã áp dụng được nửa năm. Nhiều doanh nghiệp tôn thép trong nước cho rằng quyết định này gây ra những bất hợp lý và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu vào Indonesia. Vận chuyển tôn thành phẩm trong […]